คอนกรีตผสมเสร็จ_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จ

        คอนกรีตผสมเสร็จในร้านโชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์รังสิตคลองหลวงปทุมธานี บริการจำหน่ายทั้งของ น่ำเฮง และ CPAC ค่ะ ทั้งสองนี้เป็นคอนกรีตที่ได้คุณภาพดี ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ควบคุมปริมาณส่วนผสมให้ตรงตามค่ามาตรฐานมีความคงทนทำให้โครงสร้างมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 

โฆษณา_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง

คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง

       คอนกรีตผสมเสร็จ น่ำเฮง คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพ ให้บริการจัดส่งอย่างรวดเร็วถูกต้อง ตรงต่อเวลาที่นัดหมายของลูกค้า

  • คอนกรีตความร้อนต่ำ

       คอนกรีตประเภทความร้อนต่ำได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ความร้อนที่เกิดจากปฎิกิริยาของคอนกรีตต่ำที่สุด การวิเคราะห์ผลอุณหภูมิสูงสุดล่วงหน้า จะช่วยให้การเตรียมความพร้อมในการเทคอนกรีตมีศักยภาพดียิ่งขึ้น และลดปัญหาการแตกร้าวเนื่องจากอุณหภูมิได้

  • คอนกรีตไหลอัดแน่นได้ด้วยตัวเอง

       คอนกรีตที่อัดแน่นได้ด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตทั่วไปที่ไหลเข้าไปได้ยาก เช่น เสาที่แคบ ที่มีเหล็กเสริมแน่น มีโครงสร้างทิศทางในการเทที่ซับซ้อน งานที่ต้องซ่อมแซม ที่ช่วยในการลดค่าใช้จ่าย คอนกรีตประเภทยนี้จะมีความสามรถในการเทคอนกรีตได้สูง ไหลเข้าไปได้ง่าย

  • คอนกรีต รับแรงอัดสูง

       ปัจจุบัน มีแนวทางในการออกแบบโครงสร้างให้เล็กลง เพิ่มพื้นที่ใช้สอยเข้ามา จึงมีการกำหนดให้คอนกรีตรับน้ำหนักได้ถึง ตั้งแต่ 400กก./ซม. ขึ้นไป คอนกรีตที่มีกำลังรับแรงอัดสูงอย่างพิถีพิถันใส่ใจรายละเอียด

  • คอนกรีตแข็งตัวเร็ว

       โครงสร้างในการก่อสร้างในปัจจุบัน ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน เวลาในการถอดแบบหรือเปิดใช้งานโครงสร้างอย่างเร่งด่วน ซึ่งคอนกรีตจะแข็งตัวได้อย่างรวดเร็ว สามารถพัฒนากำลังอัดได้เป็นชั่วโมงต้น ๆ และทนต่อการสึกหรอ

  • คอนกรีตสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเล

       โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะ ที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือชายทะเล ไม่สามารถที่จะใช้คอนกรีตทั่วไปในการทำงานได้ เพราะน้ำทะเลมีส่วนประกอบของเกลือคลอไลด์ และเกลือซัลเฟต ทำให้คอนกรีตทั่วไปไม่สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ จนเกิดให้เหล็กขึ้นสนิมได้ จึงต้องใช้คอนกรีตสำหรับสิงแวดล้อม เพื่อใช้งานกับงานสภาวะนี้ ซึ่งจะช่วยให้โครงสร้างมีอายุยืนยาวขึ้น

  • คอนกรีต Slip Form

       เหมาะสำหรับการเทคอนกรีตระบบเลื่อนเทในแนวดิ่ง และเมื่อคอนกรีตแข็งตัว ตัวคอนกรีตจะมีความสามารถเทได้ดี และมีระยะในการเริ่มแข็งตัว สอดคล้องกับการ Slip ไม่ช้าไม่เร็วเกินไป ทำให้มีคอนกรีตมีลักษณะเรียบเนียน มีฟองอากาศเล็กน้อย และไม่มีโพรงและรูพรุน

 

“คอนกรีตผสมเสร็จน่ำเฮง คอนกรีตผสมเสร็จที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ให้บริการจัดส่งด้วยความถูกต้อง ตรงเวลาที่นัดหมาย”

มีนโยบายคุณภาพ ISO 9001 : 2015

       “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ” ในการบริหาร คุณภาพ ในแต่ละ กระบวนการได้กำหนดเป้าหมาย คุณภาพ และพิจารณา ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่ความมุ่งมั่น ให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ และการขจัดความเสี่ยงต่าง ๆ ให้สำเร็จ และได้คำนึงถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน ที่เหมาะสม ทุกหน่วยผลิต โดยเริ่มนำระบบ การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) มาใช้ ที่หน่วยผลิตวัชรพลก่อน
เพื่อนำร่อง และขยายไปตามหน่วยผลิตอื่น ๆ ในอนาคต

นโยบายคุณภาพ ISO 14001 : 2015

       “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินกิจกรรมทุกกิจกรรม ที่เกิดขึ้น ทั้งภายใน และภายนอก หน่วยผลิตที่มีความเสี่ยง กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมถึงการปกป้อง ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในกรณีภัยธรรมชาติได้เฝ้าระวัง มีการเตรียมการป้องกันแก้ไขให้เหมาะสม เช่นกรณีภัยแล้ง
หรือน้ำไม่เพียงพอ ได้เตรียมถังน้ำสำรองน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้เพียงพอ สำหรับการผลิต และควบคุมสภาพแวดล้อม ในหน่วยผลิต กรณีน้ำท่วมที่พบว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ได้เตรียมการยกอุปกรณ์ที่อยู่ต่ำให้ขึ้นที่สูงขึ้นในระดับที่เหมาะสม ขนย้ายสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและอพยพประชาการในหน่วย ออกนอกสถานที่ไปในที่ปลอดภัย สิ่งปลูกสร้างในบริเวณได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม มีการรับรองการ
ก่อสร้างอย่างถูกต้อง สามารถรองรับแผ่นดินไหวในระดับพื้นฐานได้ สำหรับกรณีอื่นๆให้เฝ้าระวังและปฎิบัติตามสภาวะฉุกเฉินต่อไป จัดให้มีการฝึกอบรม พนักงานทุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน รวมถึงวิธีการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดับมาตรฐานได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาสู่มาตรฐานอื่น ๆ ต่อไป

CR : https://www.namhenggroup.com/

คอนกรีตผสมเสร็จCPAC

คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

        ซีแพคคอนกรีตผสมเสร็จ คือคอนกรีตผสมเสร็จแห่งแรกของประเทศไทย เป็นคอนกรีตคุณภาพสูง สำหรับใช้งาน โครงสร้างทั่วไปที่ได้รับการออกแบบ มีการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพ และควบคุมในการผลิตทุกขั้นตอน ทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด

รายละเอียด

        คอนกรีต ปกติที่ใช้ โดยทั่วกัน มาตรฐานซีแพค ถูกออกแบบ ให้มีกำลังอัด ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (โดยทั่วไปแล้ว กำลังอัดของ คอนกรีต จะพัฒนา ได้อย่างสมบูรณ์ ต้องใช้เวลา 28 วัน นับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับ การนำไปใช้ ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้ คอนกรีตผสมเสร็จ เป็นการลดปัญหา โครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสม ที่ไม่แน่นอน และมีกำลังอัด ที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

เหมาะกับงานแบบไหน?

        งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น

คุณสมบัติของคอนกรีต CPAC

  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ ตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)
  • มีค่ายุบตัว มีให้เลือกใช้ ให้เหมาะกับ โครงสร้าง และวิธีการเท 3 ระดับ คือ 7.5 +/- 2.5ซม. 10.0 +/- 2.5ซม. 12.5 +/- 2.5ซม.
  • ลดปัญหาการผสมมือ ที่มีส่วนผสม ที่ไม่แน่นอน และได้ กำลังอัดไม่เป็นไปตาม ที่ออกแบบวุ้น
  • คอนกรีตกันซึมซีแพค


คอนกรีตผสมเสร็จ_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์

คอนกรีตผสมเสร็จ_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์-2
คอนกรีตผสมเสร็จ_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์-3

คอนกรีตผสมเสร็จ_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์-4

โฆษณา_โชคไพลินค้าวัสดุภัณฑ์

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้